Pages

Followers

Wednesday, November 9, 2011

Labbaik~

Bismillah,,

 Labbaik Allahumma Labbaik:
Kami memenuhi dan akan melaksanakan perintah-Mu ya Allah.

Labbaika la syarika laka labbaik:
Tiada sekutu bagi-Mu dan kami insya Allah memenuhi panggilan-Mu.

Inna al hamda wa an ni’mata laka wa al mulka la syarika laka:
Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan begitu juga kerajaan adalah milik-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu.
tibetibe hajat untuk ke sana, 
[Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah]
semakin menggila ~ hmm..

 Khabarkan aku tentang Islam ? 
Rasulullah : Islam, iaitu hendaklah mengucap syahadat - bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, dan hendaklah bersembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah apabila "berdaya ke sana".
Ya Allah sampaikanlah aku ke sana..

No comments: